הבטחת תשלום שכר דירה

אין ספור סיפורים וכתבות מתפרסמים לאחרונה, אודות בעלי נכסים רבים המוטרדים מכך שהשוכר יפסיק לשלם את שכר הדירה או לא יתפנה ממנה כשיידרש לכך.
אם אתם בעלי דירות, בוודאי שאלתם את עצמכם, מי יבטיח את התשלום בחודשים אלה ולא ידעתם היכן להתחיל? בוודאי חששתם מההוצאות הכרוכות בגביית שכר הדירה ופינוי השוכר.

לשם כך הוקמה אינשורנט סלושן, אשר משלמת את תשלום שכר הדירה לבעלי הנכסים וזאת מבי להיות תלויים ב"רצונו הטוב" של השוכר. לאינשורנט סלושן מחלקה משפטית העוסקת בתחום המקרקעין והגביה ככלל ובתחום השכירות וההוצאה לפועל בפרט, תוך קבלת סיוע מחוקרים פרטיים ומערכות לבדיקת אשראי צרכני, אשר יסייעו במניעת התחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה (ככל הניתן), וזאת מבלי שבעלי הנכסים יישאו במימון עלויות הפינוי והוצאות הגביה השונות, בנוסף לנזק הכספי שכבר ספגו מהיעדר תשלום שכר הדירה החודשי.

איך בדיוק זה קורה?

מספר ימים טרם מועד חתימת חוזה השכירות בין המשכיר לשוכר, המחלקה המשפטית של אינשורנט סלושן תערוך את הסכם השכירות עבור בעל הנכס (בהתאם לדרישותיו הספציפיות) וזאת ללא כל עלות נוספת מטעמו. במעמד ההסכם, ימסור בעל הנכס לנציג אינשורנט סלושן את הצ'קים של השוכר ובתמורה לאחוז מסוים מערך הצ'קים, ימסור נציג אינשורנט סלושן לבעל הנכס צ'קים לפקודתו, או באמצעות הו"ק אשר תופקד לבעל הנכס בכל ראשון לחודש, בגין שכר הדירה, דבר המקנה לבעל הנכס שקט נפשי המבטיח לו את תשלום שכר הדירה למשך כל תקופת השכירות כמפורט בהסכם. במידה והשוכר אינו משלם את תשלום שכר הדירה מסיבה זו או אחרת, תפעל אינשורנט סלושן למיצוי ההליכים כנגד השוכר, וזאת מבלי שבעל הנכס יישא בעלויות ובעוגמת הנפש שנוצרה כתוצאה מהתחמקות השוכר. כלומר, אינשורנט סלושן תפעל הן באמצעות בית המשפט והן באמצעות לשכת ההוצאה לפועל לפינוי השוכר מהדירה וכן לגביית החוב אותו צבר השוכר המתחמק מתשלום (בכל מקרה, ובלי להיות תלוי באורכם של ההליכים, יקבל בעל הנכס את תשלומי השכירות החודשיים כסדרם).

היתרונות מהם נהנים לקוחות אינשורנט סלושן

  1. בעל הנכס אינו צריך לשאת בהוצאות פתיחה וניהול התיק בהוצל"פ.
  2. בעל הנכס אינו צריך לשאת בהוצאות פתיחה וניהול התיק בבית משפט.
  3. בעל הנכס אינו צריך לשאת בהוצאות תשלום שונות בגין עיקולים וכד'.
  4. בעל הנכס אינו צריך לשאת בהוצאות תשלום בגין שירותם של חוקרים פרטיים.
  5. בעל הנכס אינו צריך לשאת בהוצאה בגין עריכת הסכם השכירות בינו לבין השוכר, הואיל וחברת אינשורנט סלושן תערוך את ההסכם (ללא עלות) ובהתאם לדרישות בעל הנכס.
  6. בעל הנכס היוצר קשר עם אינשורנט סלושן טרם השכרת הנכס, ימהר ויפרסם את הנכס שבבעלותו בתוספת אותם אחוזים המשולמים לאינשורנט סלושן, ובאמצעות העלאת מחיר שכר הדירה במעט, עשוי בעל הנכס להבטיח את שורת הרווח לה הוא מצפה מהשכרת הנכס.

בשורה התחתונה, רק באינשורנט סלושן יוכלו להבטיח לכם בעלי הנכסים שלא משנה כיצד מתנהלים השוכרים שלכם, אתם תצליחו לישון בשקט  תוך ידיעה ברורה שתשלום שכר הדירה יכנס לכם לחשבון בכל חודש, בדיוק בזמן.