קצת עלינו

logoאינשורנט סלושן הוקמה ע"י מספר יזמים מעולם המשפט (מקרקעין, גביה והוצאה לפועל), וזאת בעקבות התרחבותה של תופעה, לפיה שוכרים מתחמקים מתשלום שכר דירה, מפגרים בתשלום החודשי, משלמים תמורה חלקית ואף מסרבים להתפנות מהדירה/בית העסק המושכרים, תוך הפרה בוטה של הסכם השכירות.

משכירים רבים (הן בעלי דירות והן בעלי חנויות ו/או מבנים מושכרים) עומדים בכל חודש מול שוקת שבורה מבלי לקבל מענה או סעד ראוי בגין הנזקים שנוצרו כתוצאה מהתחמקות ו/או סירוב השוכר לשלם את שכר הדירה החודשי.

איך זה עובד - גרף

סקר שערכנו

מסקר שערכנו בקרב מאות משכירים שהינם בעלי דירות וחנויות, עולה, כי ישנו צורך מובהק לבטח את תשלום שכר הדירה, בדיוק כפי שישנו צורך לבטח את הדירה שבבעלותם, תכולתה, רכבם, בריאותם, פנסיה וכו'….