השירותים שלנו

שירותיםאנו באינשורנט סולושן מבטיחים את תשלום שכר הדירה עבור בעלי דירות ועסקים העשויים להיפגע מהתחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה החודשי.

לאינשורנט סולושן ידע משפטי רחב בתחום המקרקעין והגביה ככלל ובתחום השכירות וההוצאה לפועל בפרט.

חברה מנוסה

אינשורנט סולושן מלווה בעורכי דין מנוסים בדיני המקרקעין וההוצאה לפועל, בחוקרים פרטיים ובמערכות לבדיקת אשראי צרכני, אשר ימנעו ככל הניתן את התחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה, וזאת מבלי שהמשכיר יישא במימון עלויות הפינוי והוצאות הגביה השונות, בנוסף לנזק הכספי שכבר ספג מהיעדר תשלום שכר הדירה החודשי.

כך שלקוחותינו (בעלי הדירות) מקבלים מאיתנו את תשלום שכר הדירה בכל חודש, וזאת תוך שאינם תלויים ב"רצונו הטוב" של השוכר לשלם את שכר הדירה כנדרש.