תביעה לפינוי מושכר ופינוי דייר סרבן

תביעה לפינוי מושכר

בעבר סדרי הדין לפינוי דייר סרבן עכבו מאוד את ההליכים והיקשו מאוד על המשכירים עד אשר היו מקבלים את התוצאה הרצויה של פינוי הדייר אם בכלל במשך חודשים רבים ואף במקרים קיצוניים במשך שנים. כיום קיים סדר דין מהיר ויעיל לפינוי מושכר הנותן מענה לפינוי בלבד ולא לשום סעד נוסף מלבדו, דהיינו אם ישנם חובות כלשהם או נזקים אשר בהם חב השוכר הם יוסדרו בהליך נפרד ולא במסגרת התביעה לפינוי המושכר המוגשת בסדר דין מהיר – בממוצע הליך זה אורך 75 ימים לערך מיום הגשת התביעה.

הליך זה דורש שני תנאים מצטברים : 1. לא מדובר בתביעה לפינוי דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר. 2. מדובר בהפרה יסודית של הסכם השכירות ע"י השוכר.

כיצד על משכיר לפעול לביצוע הגשת התביעה לפינוי המושכר

על המשכיר לפנות לעו"ד הבקיא בתחום לצורך הגשת התביעה בדרך של סדר דין מהיר. כתב התביעה יוגש בצירוף הסכם השכירות, תצהיר עדות ראשית של המשכיר או עדים נוספים באם ישנם, ראיות להפרת הסכם השכירות ע"י השוכר, חוות דעת מומחה באם יש צורך וכו'.

לשוכר תינתן אפשרות להגיש כתב הגנה תוך 30 ימים מיום קבלת כתב התביעה לידיו.

ביהמ"ש בהתאם לחוק יקיים דיון בתביעה זו תוך 30 ימים מהמועד האחרון להגשת כתב ההגנה ע"י השוכר, לרוב לא ייקבע דיון נוסף והסיכומים ייערכו בע"פ וביהמ"ש ייתן החלטתו בפסק דין תוך 14 ימים מהדיון ועל הצדדים יהיה לפעול בהתאם לפסק הדין באופן המיידי האפשרי.

כיבוד פסק הדין

על השוכר לפעול בהתאם לפסה"ד בהקדם האפשרי, דהיינו פינוי המושכר. סירובו של השוכר לעשות כן מאפשרת למשכיר לפעול במישור נוסף – "הוצאה לפועל". על המשכיר לפנות לעו"ד מקצועי בתחום לצורך הגשת פסה"ד ללשכת ההוצאה לפועל וזאת בתנאי שחלפו לפחות 15 ימים מיום מתן פסה"ד.

המשכיר ימסור לשוכר מיד לאחר תיק ההוצל"פ הודעת אזהרה לפינוי המושכר בצירוף הודעה המפרטת את תאריך הפינוי שיבוצע לאחר 35 ימים מקבלת אזהרה זו.

לאחר חלוף 35 ימים מיום מתן האזהרה יוכל המשכיר לפנות ללשכת ההוצל"פ שיקשרו אותו עם מוציא לפועל הפועל מטעם הלשכה לתיאום מועד פינוי המושכר כולל המטלטלין המצויים בנכס.

*במידה ויש חשש כי יידרש ליווי משטרתי להליך הפינוי  יש לתאם את המועד מבעוד מועד כיוון ומשטרת ישראל דורשת הודעה מראשם של 20 ימים טרם הפינוי.

* ניתן לדרוש את החזר ההוצאות בגין הליך הפינוי ופתיחת תיק ההוצאה לפועל במסגרת תיק זה.

אינני ממליץ לנקוט בהליכים אלו באופן עצמאי וללא פנייה לעו"ד העוסק בתחום שכן שגיאה ולו הקטנה ביותר מצד המשכיר עלולה לגרום לשופט להעביר את התביעה לסדר דין רגיל העשוי להיגרר שנים. עו"ד מקצועי יידע לרוב לנווט את התביעה ולהביא לסיומה בהקדם האפשרי והמהיר ביותר לטובת המשכיר.

מדוע כדאי להיעזר בחברת "Insurentsolution"

החברה לקחה על עצמה לחסוך את כאב הראש מציבור המשכירים לפינוי המושכר תוך הבטחת תשלום דמי השכירות גם כאשר הדייר חדל מלשלם. להזכירכם ההליך המהיר לפינוי המושכר נותן מענה אך ורק לפינוי המושכר ואורך 75 ימים לפחות, בהם לרוב השוכר מסרב לשלם את דמי השכירות ולבטח שיסרב לשלם עבור הוצאת הגשת התביעה ושכר הטרחה אשר משולם לעו"ד בגין הגשת התביעה ע"י המשכיר עצמו. חברת "Insurentsolution" כחלק מאמנת השירות אותה מעניקה לציבור לקוחותיה :

  1. החברה נושאת בעלויות שכר טרחת עוה"ד להגשת התביעה לפינוי המושכר.
  2. החברה מבטיחה לשלם את השכירות למשכיר על אותם חודשים גם אם השוכר חדל מלשלם אותם.

כך שהמשכיר יוצא ללא הפסד כלכלי בגין דמי שכירות והגשת התביעה לפינוי המושכר ואף מקבל שירות מקצועי המבוצע בשמו לביצוע הפינוי המבוקש תוך מאמץ מינימאלי מצידו.

** אין להסתמך על האמור בו וכל המשתמש בתוכן זה עושה זאת על אחריותו בלבד ומבלי שהכותב הינו אחראי לשימוש זה.


 

כותב המאמר: עורך דין שמעון אלקובי