הבטחת תשלום שכר דירה – חשיבות השירות שלנו

בשנים האחרונות אנו עדים להתרחבותה של תופעה, לפיה, עקב המצב הכלכלי הקשה בישראל, שוכרים רבים (לעיתים בעל כורכם) מתחמקים מתשלום שכר דירה, מפגרים בתשלום החודשי, משלמים תמורה חלקית ואף מסרבים להתפנות מהדירה/בית העסק המושכרים, תוך הפרה בוטה של הסכם השכירות.  משכירים רבים (הן בעלי דירות והן בעלי חנויות ו/או מבנים מושכרים) עומדים בכל חודש מול שוקת שבורה מבלי לקבל מענה או סעד ראוי בגין הנזקים שנוצרו כתוצאה מהתחמקות ו/או סירוב השוכר לשלם את שכר הדירה החודשי.

מענה לבעלי נכסים

אינשורנט סלושן הוקמה על מנת לתת מענה לבעלי נכסים העשויים להיפגע מהתחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה החודשי. לאינשורנט סלושן מחלקה משפטית העוסקת בתחום המקרקעין והגביה ככלל ובתחום השכירות וההוצאה לפועל בפרט, תוך קבלת סיוע מחוקרים פרטיים ומערכות לבדיקת אשראי צרכני, אשר יסייעו במניעת התחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה (ככל הניתן), וזאת מבלי שבעלי הנכסים יישאו במימון עלויות הפינוי והוצאות הגביה השונות, בנוסף לנזק הכספי שכבר ספגו מהיעדר תשלום שכר הדירה החודשי.

הפיתרון של אינשורנט סלושן מאפשר ללקוחותיה (בעלי הדירות) לקבל מאינשורנט סלושן את תשלום שכר הדירה בכל ראשון לחודש, וזאת מבלי להיות תלוי ב"רצונו הטוב" של השוכר לשלם את שכר הדירה כנדרש.