השכרת דירה – טיפים ועצות מבעלי ניסיון   

להלן מספר עצות כלליות למשכירים מבעל ניסיון מקצועי:

 מתן אופציה למשכיר להשתחרר מהסכם השכירות בעת הזדמנות עסקית:

רצוי כי למשכיר תהייה אופציה להשתחרר מהסכם השכירות, תוך הודעה מראש כמובן לשוכר,  בעת הגעת אופציה עסקית למכירת הנכס ברווח בעת תקופת השכירות, כך עצם קיומה של השכירות לא יביא לידי סיכול עסקת המכר.

הכנסת סעיף להסכם השכירות המסדיר את נושא האחריות לגבי נזקים ותיקונים:

מדובר בנושא בעל חשיבות עליונה אשר יש לגביו לא מעט מחלוקות בין הצדדים ולכן חשוב מאוד כי סעיף זה יהיה מפורט ככל האפשר ובעל הוראות מדויקות ע"מ להימנע ממחלוקות אלו בעתיד.

מומלץ לערוך בדיקה למצבו הכלכלי של השוכר:

  • עיון בתלושי המשכורת של השוכר מהם ניתן ללמוד על גובה הכנסותיו והוותק בו נמצא בעבודתו.
  • בירור האם לשוכר כלכלי בעייתי מול חברת BDI או dan & bradstreet.
  • השוכר יוכל להציג מסמך "איתנות פיננסית" מאת הבנק בו מנוהל ח-ן השוכר.
  • ביצוע בדיקה באמצעות מספר תעודת הזהות של השוכר האם ח-ן הבנק שלו מוגבל או לא.

העברת זכות שכירות לצד ג':

רבים מהמשכירים אינם מודעים אך כל עוד לא הוכנס סעיף מפורש בהסכם השכירות המגביל את זכותו של השוכר להעביר את השכירות לידי צד ג' הוא יוכל לעשות כן ואז המשכיר עלול למצוא בדירתו אנשים זרים אשר אינו מעוניין כי יתגוררו במושכר.

כמו כן ישנם כמובן סעיפים רבים וחשובים נוספים אשר יש להכניס להסכם השכירות המבוצע בצורה מקצועית ע"י עו"ד, לדוגמא סעיף הבטחונות הדואג לקבלת פיצוי הולם למשכיר בעת קרות נזק רכוש ו/או גוף, מה עושים בעת פשיטת רגל של המשכיר, יש להסדיר בסעיף נפרד גם את ביקורי המשכיר בדירה והצגתה לשוכרים פוטנציאלים אחרים, סעיף ערבויות, פרוטוקול קבלה ומסירה וכו'…

תשלומי דמי השכירות:

המשכיר מפקיד בידי השוכר נכס יקר מאוד ל-"משמורת" בעת תקופת השכירות לכן מומלץ כי המשכיר יהא בעמדת שליטה הטובה ביותר עבורו לקבלת דמי השכירות העתידיים מבלי שיזדקק לחסדי השוכר מדי חודש לקבלת התשלום המבוקש. מומלץ כי המשכיר יקבל לידיו כבר בעת חתימת הסכם השכירות צ'קים עתידיים לכל תקופת השכירות עד לסיומה דבר אשר יחסוך זמן רב בעתיד למשכיר ואף יראה כי השוכר "גמר בדעתו" לקיום התחייבויותיו עפ"י הסכם השכירות לאורך כל תקופת השכירות.

Insurentsolutionהבטחת תשלום שכר דירה, הוקמה על מנת ליתן מענה לבעלי נכסים העשויים להיפגע מהתחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה החודשי. לאינשורנט סלושן מחלקה משפטית העוסקת בתחום המקרקעין והגביה ככלל ובתחום השכירות וההוצאה לפועל בפרט, תוך קבלת סיוע מחוקרים פרטיים ומערכות לבדיקת אשראי צרכני, אשר יסייעו במניעת התחמקות השוכר מתשלום שכר הדירה (ככל הניתן), וזאת מבלי שבעלי הנכסים יישאו במימון עלויות הפינוי והוצאות הגביה השונות, בנוסף לנזק הכספי שכבר ספגו מהיעדר תשלום שכר הדירה החודשי.

איך בדיוק זה קורה

מספר ימים טרם מועד חתימת חוזה השכירות בין המשכיר לשוכר, המחלקה המשפטית של אינשורנט סלושן תערוך את הסכם השכירות עבור בעל הנכס (בהתאם לדרישותיו הספציפיות) וזאת ללא כל עלות נוספת מטעמו. במעמד ההסכם, ימסור בעל הנכס לנציג אינשורנט סלושן את הצ'קים של השוכר ובתמורה לאחוז מסוים מערך הצ'קים, ימסור נציג אינשורנט סלושן לבעל הנכס צ'קים לפקודתו, או באמצעות הו"ק אשר תופקד לבעל הנכס בכל ראשון לחודש, בגין שכר הדירה, דבר המקנה לבעל הנכס שקט נפשי המבטיח לו את תשלום שכר הדירה למשך כל תקופת השכירות כמפורט בהסכם. במידה והשוכר אינו משלם את תשלום שכר הדירה מסיבה זו או אחרת, תפעל אינשורנט סלושן למיצוי ההליכים כנגד השוכר, וזאת מבלי שבעל הנכס יישא בעלויות ובעוגמת הנפש שנוצרה כתוצאה מהתחמקות השוכר. כלומר, אינשורנט סלושן תפעל הן באמצעות בית המשפט והן באמצעות לשכת ההוצאה לפועל לפינוי השוכר מהדירה וכן לגביית החוב אותו צבר השוכר המתחמק מתשלום (בכל מקרה, ובלי להיות תלוי באורכם של ההליכים, יקבל בעל הנכס את תשלומי השכירות החודשיים כסדרם), כך שהפיתרון של אינשורנט סלושן מאפשר ללקוחותיה (בעלי הדירות) לקבל מאינשורנט סלושן את תשלום שכר הדירה בכל ראשון לחודש, וזאת מבלי להיות תלוי ב"רצונו הטוב" של השוכר לשלם את שכר הדירה כנדרש.

לסיכום הדברים, השכרת דירה היא אינה צעד פשוט ואין להקל בה ראש, עריכת הסכם שכירות מקצועי ע"י עו"ד הינה צעד שאינו רק מומלץ אלא אף הכרחי.

      המאמר נכתב ונערך ביום 18.2.16 ע"י עו"ד אלקובי שמעון.

** אין להסתמך על האמור בו וכל המשתמש בתוכן זה עושה זאת על אחריותו בלבד ומבלי שהכותב הינו אחראי לשימוש זה.